Galleri

Konstgalleri

“Ett galleri inom konstvärlden är en mötesplats för konstnärer och konstälskare. Konstgallerier finns att hitta i de allra flesta städer och ett besök på ett galleri kan vara som balsam för själen i en stressig vardag.”

Ett galleri kan ha många olika betydelser men som oftast så är det just ett konstgalleri som man syftar till när man säger ordet galleri. En gemensam uppfattning är att det är något som visas fram för allmän beskådning eller för ett slutet sällskap. Konstlagrets galleri är fullt utav konst i många olika former, allt ifrån fina tavlor till skulpturer, posters och fotokonst. Ett galleri visar fram mer utav något, det väcker nyfikenhet och man vill veta mer vad som finns att upptäcka. Om man då tänker in detta i sammanhang med konst och ett konstgalleri så hamnar man fort i en kavalkad utav kommunikation i alla dess olika uttryck och former. Om det är en utställning som är professionellt arrangerad så blir också promenaden igenom galleriet lite som en berättelse. Stationerna som är satt upp igenom konstgalleriet placeras i noga uttänkt ordning för att skapa känslor och ge uttryck för det som konstnären önskar att berätta med sina alster. Ett galleri kan ofta ha en kombination utav konstverk som ingår i konstgalleriets fasta utställning, det vill säga att de inte byter de konstverken lika frekvent som man gör med de alster som ingår i en gästutställning som då endast står på display under en begränsad tid i galleriet. Det är ofta väldigt tydligt uppdelat i galleriet vad som är gästutställning och vad som är fast utställning just på grund utav att man oftast inte kan blanda två berättelser. Ett galleri kan fortfarande vara fyllt med alster gjorda utav olika konstnärer, men då är det oftast snarare ett lands konsthistoria eller en stilepok inom konsthistorien som visas fram och tar del utav den historia som galleriet vill berätta. Det kan också vara spännande att besöka ett galleri utan att först ta del utav informationen som galleriet tillhandahåller om utställningen eller att läsa på om konstnären som ställer ut på konstgalleriet för att med ett öppet sinne ta del utav utställningen och sen i efterhand reflektera över vad som kommunicerades i galleriet genom konstnärens alla alster på display.

Ett galleri behöver inte vara inomhus

Den sedvanliga tanken när man hör ordet galleri är som oftast att man tänker på ett konstgalleri med inomhus lokaler, tavlor på väggarna och föremål på piedestaler och i glasmonters. Men ett galleri kan också vara utomhus, skulpturer är till exempel föremål som passar alldeles utmärkt att ställa ut i parker och andra utomhusmiljöer. När naturen ställer upp som konstgalleri så är det ofta extra fascinerande hur träd och grönska kan vara med och förstärka berättelsen utställaren önskar att förmedla. Det ställer givetvis krav på att konstnärens alster står i harmoni till naturen, annars kan upplevelsen i konstgalleriet bli spretig och förvirrande. En känsla som ibland kan vara önskvärd men samtidigt något som få galleribesökare förväntar sig utav ett besök i ett konstgalleri. Ett annat exempel på forum eller kanal för ett galleri är det digital konstgalleriet som vi här på Konstlagret erbjuder våra besökare. Ett digitalt galleri bjuder på möjligheter men givetvis också utmaningar i hur konstverken upplevs.

Ett galleri skall väcka känslor

Ett galleri berättar en historia och när den förmedlas så skall den väcka olika känslor hos människor, men återigen, en gemensam uppfattning är troligtvis att harmoni och eftertanke står i centrum för vad konstnärens önskar att uppnå. Vare sig det är, frihet, ro, eller skönhet, så säger konst oss någonting. Ett besök på ditt lokala galleri eller i en ny stad som besöker är därför ofta en fin och vacker upplevelse som passar de allra flesta.