Integritetspolicy

Konstlagrets integritetspolicy uppdaterades den 15 maj 2018.

Din integritet är viktig för Konstlagret. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Du är varmt välkommen att kontakt oss om du har frågor.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Konstlagret Sverige AB, 556889-0429
Maries väg 44
43254 Varberg
Sverige

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder din personliga information

Personlig information är data som kan användas till att identifiera eller kontakta en enskild person.

Det kan hända att vi ber dig ange personlig information när du kontaktar Konstlagret eller någon av våra samarbetspartner. Konstlagret och dess samarbetspartner kan dela den personliga informationen inbördes och använda den i enlighet med denna integritetspolicy. De kan även kombinera den med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Du behöver inte tillhandahålla den personliga information vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster, eller besvara eventuella frågor.

Här nedan följer några exempel på vilka typer av personlig information Konstlagret eller våra samarbetspartners kan samla in, och hur vi kan använda informationen.

Vilken personlig information vi samlar in

Hur vi använder din personliga information

Insamling och användning av icke-personlig information

Vi samlar även in data i ett format som inte fristående kan kopplas direkt till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, föra över och röja icke-personlig information i alla syften. Några exempel på vilka typer av icke-personlig information vi samlar in och hur vi kan använda den följer:

 

Om vi kombinerar icke-personlig information med personlig information behandlas den kombinerade informationen som personlig information så länge den är kombinerad.

Cookies och annan teknik

Konstlagrets webbplatser, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och annonser kan använda cookies och andra tekniker som t.ex. pixeltaggar. De här teknikerna ger oss en bättre förståelse för hur våra användare tänker, låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som användare har besökt och underlättar och mäter annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar den information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personlig information i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personlig information. Vi behandlar även icke-personlig information som kombineras med personlig information som personlig information enligt denna integritetspolicy.

Konstlagret och våra partner använder även cookies och annan teknik för att komma ihåg personlig information när du använder vår webbplats, våra onlinetjänster och våra applikationer. I dessa fall är vårt mål att göra din upplevelse bekvämare och mer personlig. Vet vi i vilket land du bor och vilket språk du föredrar. Vet vi att någon som använder din dator eller enhet har tittat på en viss produkt eller använt en viss tjänst kan vi anpassa våra annonser och våra e-postmeddelanden så att de blir mer relevanta för det du är intresserad av. Och om vi har dina kontaktuppgifter, hårdvaruidentifierare och information om din dator kan vi anpassa oss och ge dig bättre kundservice.

  1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. En sessionscookie lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.

Om du vill stänga av cookies så kan du göra det i din webbläsare. Om du använder en annan webbläsare kan du fråga leverantören om hur du stänger av cookies. Här av vi listat de vanligaste:

Ta bort cookies, PC: använd kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Ta bort cookies, MAC: Om du vill stänga av cookies i webbläsaren Safari öppnar du Inställningar, öppnar panelen Integritetsskydd och väljer sedan att blockera cookies. Gå till Inställningar och sedan till Safari på din mobila Apple-enhet, rulla ned till avsnittet Säkerhet och integritet och tryck på ”Blockera cookies” för att göra dina inställningar.

Precis som de flesta Internettjänster samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss mer om användarbeteendet på webbplatsen, förbättra vår produkt och våra tjänster samt samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Konstlagret kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

I vissa e-postmeddelanden använder vi en destinationswebbadress som länkar till innehåll på Konstlagrets webbplats. När kunder klickar på webbadressen skickas de via en separat webbserver innan de kommer fram till destinationssidan på vår webbplats. Vi spårar klickdata i syfte att uppskatta intresset för specifika ämnen och mäta effektiviteten i vår kundkommunikation. Om du inte vill spåras på det sättet bör du inte klicka på text- eller bildlänkar i e-postmeddelanden från oss.

Med pixeltaggar kan vi skicka e-postmeddelanden i ett format kunderna kan läsa, och de talar om för oss ifall ett meddelande öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden.

Annonstjänster

Konstlagret använder Googles och Facebooks annonstjänster.

Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här [https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv]

Du kan läsa mer om Facebooks insamling, delning och användning av data här [https://www.facebook.com/about/privacy/update]

Informationsdelning med tredje part

Med största försiktighet kan uppgifterna komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar.

Genom att godkänna Konstlagrets integritetspolicy i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du också till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Servicepartner

Konstlagret delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbearbetning, kreditutökning, hantering av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, uppskattning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda din information och kan ha sin verksamhet var som helst där Konstlagret verkar.

Övriga

Det kan vara nödvändigt att Konstlagret röjer din personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse.

Vi kan även röja information om dig om vi anser att det skäligen är nödvändigt för att kunna driva igenom våra villkor eller för att skydda vår verksamhet eller våra användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Skydd av personlig information

Konstlagret tar frågan om säkerheten för din personliga information på största allvar. Konstlagrets onlinetjänster skyddar din personliga information under överföring med hjälp av kryptering, t.ex. Transport Layer Security (TLS). När dina personliga data lagras av Konstlagret använder vi datorsystem inrymda i anläggningar med begränsat tillträde med hjälp av fysiska säkerhetsåtgärder.

När du använder vissa produkter, tjänster eller applikationer från Konstlagret eller skriver inlägg i Konstlagrets forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster är den personliga information och det innehåll du delar synligt för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig. Iaktta försiktighet när du använder dessa funktioner.

Integritet och bibehållande av personlig information

Konstlagret gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt att göra det för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller den längre.

Tillgång till personlig information

Du kan bidra till att se till att dina kontaktuppgifter och preferenser är korrekta, fullständiga och aktuella genom att skicka en förfrågan till oss per epost. Vad gäller annan personlig information vi lagrar ger vi dig åtkomst till denna samt en kopia oavsett ändamål, inklusive att begära att vi rättar data som är felaktig eller raderar den data som Konstlagret inte behöver för att bevara den enligt lag eller för legitima affärsändamål. Vi kan neka att behandla begäranden som är oseriösa/förargelseväckande, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller som avser åtkomst som inte krävs av lokal lagstiftning. Begäranden om åtkomst, korrigering eller radering kan göras genom att kontakta oss.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post.

Hela företagets integritetsåtagande

Vi ser till att din personliga information är säker genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla anställda i Konstlagret Sverige AB, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.

Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar kring Konstlagrets policy för integritetsskydd eller databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala integritetslagar, vänligen kontakta vår kundservice.

När vi tar emot en integritetsfråga eller en förfrågan om åtkomst eller hämtning, har vi ett särskilt team som sorterar förfrågningarna i prioritetsordning och som försöker hantera det specifika bekymmer eller de frågor som du söker svar på. Om ditt ärende är mer omfattande kan du behöva lämna mer information. Samtliga sådana angelägna förfrågningar får ett svar. Är du inte nöjd med svaret kan du lämna ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten där du bor. Om du ber oss, gör vi vårt yttersta för att informera dig om vart du bör vända dig med ditt klagomål.

Konstlagret kan då och då uppdatera sin integritetspolicy. När vi gör större ändringar i policyn publicerar vi ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

 

0
Din varukorg
konstlagret.se