Tavla ängel

I århundraden har avbildandet av änglatavlor med motiven änglar och änglavingar förekommit och haft stort inflytande, i katedraler såväl som kyrkor och hushåll. Med dess varierande och breda budskap har en ängel tavla fått olika innebörder för olika åskådare. En ängel är bibliskt sett ett andeväsen med uppgift att tjäna Gud, och utgör en gemensam betydelse för de monoteistiska religionerna.

En tavla av en ängel är en representation av något vägledande och beskyddande, därtill anses den förstärka känslan mellan himmel och jord. Det är rimligtvis därför ängel tavlor har kommit att bli en sådan betydande och prestigefylld avbildning. Men utöver dess helighet medför änglatavlor en estetik och elegans som är svår att uppnå med något annat motiv. En ängel tavla inger bland annat en form av rofylldhet och lugn. En tavla av en ängel och dess innebörd kan vidare tolkas väldigt individuellt, där den även kan ses som ett visuellt meditativt verktyg för att stärka sin energi och healing. Beroende på ängel tavlan och dess stil medför de olika höga energier och ljus, beroende på målningens färger. Med dess varierande färger gör detta även att den passar in i alla sammanhang och typer av inredning. En ängel tavla gör sig fin och uppenbar i varje hem och lokal, såsom i ett hushåll, kyrka, restaurang eller till och med festlokal. Oavsett kontext och plats ger en tavla med ängel motiv känslan av rikedom samtidigt som den i sig utstrålar ödmjukhet och lugn.

Talesättet som lyder att skönheten ligger i betraktarens öga är visserligen sant inom konsten, men att det föreligger en övertygad storartad skönhet vid en änglatavla verkar det råda en konsensus om. Varför människor sedan århundraden ständigt attraherats av olika änglatavlor varierar nog. För en del är de avbildade änglarna eller änglavingar avgörande för någons välmående, genom ett fysiskt redskap att kunna be till och upprätthålla en god energi i hemmet liksom inom en själv. Under renässanstiden målades allt mer änglar på tavlor för att symbolisera en tid för förändring, där änglarna var budbärarna för detta. Att en tavla av en ängel symboliserar hopp och tid för förändring fortlöper än idag och kommer nog fortsättningsvis vara en symbol för hopp och godhet. Möjligtvis är det djup som en ängel tavla medför fängslande för den som betraktar en tavla, och vem vill inte ha en målning i sitt hem som fångar gästernas intresse så fort de stiger på?