Svensk konsthistoria

Svensk konsthistoria sträcker sig över flera århundraden och har influerats av olika kulturella och historiska händelser. Under medeltiden var kyrklig konst vanligast och bestod främst av målningar och skulpturer av helgon och bibliska berättelser.

Konsten genom de olika århundradena

Under 1500-talet kom den danska renässansen till Sverige och konsten blev mer mångsidig med porträtt och landskapsmålningar från kända konstnärer som Jacob Binck och Jörgen Ringnis. På 1600-talet började barockstilen ta över, med prakfulla målningar och skulpturer av kungar och kyrkliga ledare. Under 1700-talet började rokokon ta över och konsten blev mer lättsam och dekorativ, med pastellmålningar och träsniderier. Under denna tid skapades också svenska möbler i rokokostil, som fortfarande är uppskattade idag. Under 1800-talet kom romantiken, vilket ledde till en ökad fascination för naturen och en ökad användning av ljus och skugga i konsten. Kända konstnärer från denna tid inkluderar Carl Larsson och Anders Zorn. På 1900-talet utvecklades svensk konst ytterligare med olika stilar och rörelser. En av de mest kända rörelserna var Moderna Genombrottet, som började i slutet av 1800-talet och fortsatte in på 1900-talet. Denna rörelse innebar en revolt mot den traditionella konsten och introducerade nya tekniker, som impressionism och expressionism. Andra kända rörelser inkluderar konstruktivism, surrealism och popkonst.

Svensk konst har också påverkats av politiska händelser under 1900-talet. Under andra världskriget var konsten starkt påverkad av den ökade nationalismen och krigspropagandan. Efter krigets slut blev den politiska konsten allt vanligare, med konstnärer som arbetade med sociala och politiska frågor.

Dagens konst i Sverige

Idag fortsätter svensk konst att utvecklas och förändras. Många konstnärer arbetar med nya tekniker och material, och det finns en ökad medvetenhet om miljöfrågor och klimatförändringar i konsten. Ett exempel på detta är konstnären Jakob Dahlgren, som skapar konstverk av återvunna material. I sammanfattning har svensk konsthistoria varit lång och varierad, med olika stilar och rörelser som har influerat konstnärer och samhället som helhet. Från medeltidens kyrkliga konst till dagens moderna verk, har svensk konst alltid varit en viktig del av landets kultur och historia.Här är länken till alla våra konstverk som vi säljer på vår hemsida.

0
Din varukorg
konstlagret.se